TRADIČNÍ RAMZOVSKÁ 

U KAPLE SV. ROCHA.

Přijeďte se podívat,
milé drobnůstky pro radost vybírat
a obnosy v peněženkách trošku rozhýbat … 😀