Z šedivých mraků – věřme, že už dostatečně vypršených – se klube sluníčko.

Hned je lepší nálada !