Modlitby houbařů byly vyslyšeny 😉 

Tak už zítra…

Vstříc novým vědomostem, zážitkům, přátelstvím…

A kdykoliv naznáte, že by si i vaši vyučující zasloužili relax a klid –
pošlete je se zárukou na Pacifik !

Prázdniny jsou prázdniny, ale nemají to, čím školní rok oplývá:
VELKÉ A MALÉ PŘESTÁVKY !

Tak si jich, milí školáci, celých 10 měsíců pořádně užijte !!!

Dost bylo sucha

Stromy jednoduše zavelí, že je nanejvýš nutné omývání dešťovou vodou –
a než si koruny stačí setřást pořádnou spršku kapek,

pohotově nastupuje bezdrátový vysoušeč – sluníčko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakýpak asi bude ten nadcházející víkend?
Ať slunečný nebo podle předpovědi už trochu upršený –

hlavně že pořád ještě prázdninový…